Foto voetbal

Het ontstaan van voetbalclub FC Sint Joris Sleidinge

KORTE HISTORIEK

Oorsprong:

Nog voor de eerste wereldbrand (1916 ?) zou het voetbal in Sleidinge haar oorsprong gevonden hebben. De oudste foto zou dateren van 1916.

Het zouden vooral collegestudenten en universitairen zijn die de bal aan het rollen brachten. Meer dan enkele vriendenwedstrijden zaten ertoen niet in daar het volop spergebied was.

Zo rond de jaren ’20 speelde men te Hooiwege naast den Corriande, daarna de Bentex genoemd. Na enige politieke strubbelingen werd het voetbal aan banden gelegd. Aantal jaren later verhuisde men naar Den Bert( nu de Polenstraat).

Voetbalclub Sleine kende zijn definitieve start in 1937/38, vooral onder impuls van wijlen Henri Wytinck die toen scheidsrechter was in het K.V.S.

Eerste terrein:

In februari 1938 werd er een akkoord getekend met Dhr De Scheemaecker, eigenaar van het terrein en aanpalende café. Het was een klein veld met een smal wegeltje er dwars doorheen.

Met een paar spelers van buiten de gemeente speelde Sleidinge kampioen in 1939-1940 (reeks 1ste afdeling). Wegens de oorlog waren veel spelers afwezig en werd er gespeeld in de Vlaamse voetbalbond ( zonder politieke bijbedoelingen). Terug thuisgekomen in 1945 werd opnieuw een ploeg gevormd. De Vlaamse bond was verdwenen en er werd opnieuw gespeeld in het K.V.S.

Tweede terrein:

Rond 1946 kreeg S.K.Sleidinge een nieuw terrein(100x66m) naast het eerste van destijds. Het veld was groter en vooral droger. In die tijd werd soms voor 700 toeschouwers gespeeld. Kleedkamers waren er toen nog niet. Aankleden en wassen gebeurde in een achterbouw van dhr De Scheemaecker.

Start in K.B.V.B.:

De overstap van K.V.S. naar K.B.V.B. :

Aanvraag van S.K. Sleidinge op 8/5/51 als werkende club opgenomen te worden.

16/06/51:

“Naar aanleiding van het onderzoek ingesteld nopens de vraag van aansluiting van de club hebben wij het genoegen dat P.C. een gunstig advies heeft uitgebracht nopens de aanvaarding van de club in de categotie der Beginnende, gezien er geen kleedkamers op het terrein aan wezig zijn” werd in 1951 geregeld door dhr Julien Van Renterghem en kreeg als stamnummer 5488. Omdat de kleedkamers op het terrein nog niet in orde waren werd er onder voorbehoud gespeeld.

Aanvraag 22/6/51:

Naar aanleiding van uw schrijven van 16 dezer, heb ik de eer te berichten dat wij wensen in de categorie der werkende clubs opgenomen te worden. Onze kleedkamers zullen in orde gebracht worden volgens de reglementen van de Belgische Voetbalbond. Namens S.K. Sleidinge, De Secretaris, Bracke Maurits

Uit het register der beraadslaging van het Uitvoerend Comité, zitting van 15.12.51: “ Aangezien S.K Sleidinge door het Provinciaal Comité van Oost-Vlaanderen tot de derde afdeling werd toegelaten, alhoewel het het eerste seizoen is dat deze club aan de kampioenschappen van K.B.V.B. deelneemt, beslist het Uit voerend Comité, ten einde elke inbreuk, op de voorschriften van artikel 126 der bondsreglementen te vermijden, dat deze vereniging moet beschouwd worden als spelend buiten rangschikking.”

K.B.V.B: 28 december 1951:

Na een gunstig advies te hebben ontvangen van ons provinciaal comité van Oost- Vlaanderen, melden wij U dat het Uitvoerend Comité er in toestemt dat uw club naar de categorie der “ werkende” overgaat.

Derde terrein:

Rond 1956 kwam de club in de Weststraat terecht op een terrein van dhr Valère Lippens ( die later ook voorzitter werd van de club). S.K Sleidinge werd F.C. Sint Joris Sleidinge. Voor het eerst had de club een eigen kantine.

Verslag van terreinkeuring 26/8/57, besluit verslag:

Zeer goed onderhouden instelling en prima grasmat, De afgevaardigde van het P.C. Julien Van Renterghem

Op 24/11/1959 werd F.C.Sint Joris Sleidinge een VZW (Vereniging zonder winstoogmerk) . Verschenen in staatsblad 10-12-1959, nr4888.

In 1962 speelde Sleidinge kampioen in derde provinciale ( vierde bestond toen nog niet). De topmatch in dit seizoen tegen Belzele werd gespeeld voor 1714 toeschouwers. Gemiddelde aantal toeschouwers : 515.

Vierde terrein:

Daar de eigenaar van het terrein besloot een villa te bouwen werd het terrein nog maar eens verplaatst. Dit op een aanpalende stuk grond van de eigendom van dhr Lippens. Het eerste seizoen in tweede provinciale (met onder meer Evergem Center) verliep niet goed en ging gepaard met de onmiddellijke terugkeer naar derde provinciale. Toen later bij het onstaan van vierde provinciale, derde provinciale werd opgedeeld, zakte FC Sint Joris Sleidinge als achtste geeindigd in de reeks naar vierde. Na bepaalde interne problemen diende de club opnieuw te verhuizen.

Vijfde terrein:

In 1968 stond de club op straat. Gelukkig was er destijds oud-speler en bestuurslid dhr Firmin Neyt ( groentekweker). Met een nakende competitie voor de deur verpachte Firmin een weide, gelegen in het Strooiendorp, welke vlug werd omgebouwd tot een voetbalterrein. Het was een oplossing maar…. er werd er 6 jaar gespeeld in een moeras. Het Strooiendorp blijft echter een periode om te koesteren. Na 6 jaar was het weeral eens zover . Het terrein en de omliggende gronden werd verkaveld. Om het probleem aan te kaarten werd beroep gedaan op het Gemeentebestuur. Voorstel van de gemeente was een terein in de zeer laaggelegen Sleinse meersen. De club weigerde deze locatie.

Zesde terrein:

Het waren de juffrouwen De Letter die de club een handje toestaken. De dames waren nogal verbolgen over het feit dat de gemeente bijna al hun landerijen rond hun erf verkavelden. Ze boden de club een stuk grond aan in de Herritakkerlaan. In 1974 werd er met man en macht gewerkt aan een nieuwe accommodatie dat in het seizoen 1975-76 in gebruik werd genomen.

Eind 1980, begin 1981, slaagt de club erin om een stuk bouwgrond te kopen dat dient als in – en uitweg van het terrein. In het seizoen 1981 – 82 onder leiding van speler-trainer Ronny Beirnaert speelde de club kampioen in vierde provinciale.

Na enkele zeer sportieve en spannende seizoenen in derde provinciale wordt het tijdens seizoen 1987-88 en 1988-89 toch een gevecht tegen de degradatie.

In het seizoen 1989-90 wordt onder leiding van trainer André Van De Voorde via een derde plaats in de rangschikking de promotie naar tweede provinciale afgedwongen.

September 1990 ! De club verneemt dat het terrein zou verkaveld worden. Het bestuur en de beheerrraadleden zetten alles in het werk om het terrein aan te kopen. De deal met de gezusters Maria en Clara De Letter is een feit. In 1991 wordt het terrein aangekocht.

Kort daarop gaat het sportief iets minder in de zeer zware Waaslandse reeks met de degradatie in 1992-93 naar derde provinciale. In het seizoen 1997-98 daalt de club opnieuw naar vierde provinciale.

De club kent een moeilijke periode zowel financieel en sportief. Het terrein + de toegang naar het terrein wordt afgekocht aan de gemeente in 1998. Het bestuur werd vernieuwd door jongere leden en had een nieuwe visie. Na een 3 seizoenen in vierde gespeeld, promoveert de club terug naar derde provinciale in seizoen 2003/2004. Na enkele spannende seizoenen in derde speelt de club kampioen in seizoen 2006/2007 en promoveert naar tweede provinciale .

In augustus 2018 werd het huidige Gemeente terrein aangelegd met kunstgras. Twee jaar later in seizoen 2019/2020 stijgt Sleidinge voor het eerst in de Sleinse voetbalgeschiedenis naar eerste provinciale. Een primeur maar deels door de Corona maatregelen. Het seizoen 2019/2020 werd stop gezet vijf wedstrijden voor het einde van de normale competitie duur. Sleidinge stond tweede geklasseerd en promoveerde als beste tweede geklasseerde in tweede provinciale A,B en C naar de reeks eerste provinciale Oost-Vlaanderen.

Sekretariaat:

1951-1959 Bracke Maurits

1959 - 2000 Hubert Van De Putte

2000-2002 Meganck Koen

2002- 2007 Cazaerck Guy

2007 - 2015 Acke Filip

2015 - ……... Van De Velde Johan

Voorzitter Bestuursorgaan (Raad van Bestuur):

1959 – 1966 Lippens Valère

1966 – 1987 Claeys Antoine

1987 – 1989 Veirman Albert

1990- 1996 Claus Louis

1997-2007 Blanckaert Richard

2007 – 2020 Wytynck Piet

2020 - ……… Lippens Filip

Club Voorzitter:

1950-1956 Geers Jules

1956 – 1958 Bracke Maurice

1959 – 1960 Rutherfort Gordon

1960- 1962 Lippens Valère

1962 – 1966 Delcourt Alfred *

1966 – 1987 Claeys Antoine

1987 -2000 Versluys Ghislain

2000 – 2002 Tratsaert Wim

2002 -2007 Cazaerck Serge

2007- ……… Van Beveren Martin

*Van 1964 tot 1966 was er geen effectieve voorzitter. Dhr Fred Delcourt was ondertussen aangesteld tot Internationaal scheidsrechter. De K.B.V.B gaf aan de scheidsrechters opdracht om in hun club geen officiele functie meer uit te oefenen.